Neos  I  Onboarding Content

Neos I Onboarding Content

Nieuwe teamleden gelijk welkom laten voelen. En de inwerkperiode verkorten door voor de eerste werkdag al informatie te delen en een kijkje te laten nemen in het bedrijf. Dat is het doel van de Onboarding app van Neos.

Gevoel van echt welkom zijn en blij dat je aan boord bent als collega

Makarora schreef en filmde de content voor de onboarding app van Neos. Samen met het projectteam werd de inhoud van de app bepaald en gingen we aan de slag. De video’s vullen een groot deel van de app, omdat hiermee het enthousiasme en de trots van het team direct voelbaar en zichtbaar is .

Onderstaand een selectie van de verschillende video’s die Makarora produceerde voor de onboarding app van Neos.

Korte social versie

Om via de social kanalen de content in te zetten voor employer branding, maakte Makarora ook een korte versie van de Welkomst-video. Het geeft een inkijk in de sfeerbij Neos en de trots van de teamleden. 

Pet at Home dierenarts      Mini-docu

Pet at Home dierenarts Mini-docu

Janneke Smeulders is als dierenarts bevlogen om dieren beter te maken. “Maar er komt een moment dat je afscheid moet nemen, door ziekte of door ouderdom. soms duurt het lijden te lang.”  Ze merkte dat het voor dier en eigenaar stressvol is om het afscheid bij de dierenkliniek te laten plaatsvinden. Daarom startte Janneke ‘Pet at Home’. Janneke komt nu aan huis om het afscheid in vertrouwde omgeving samen te kunnen doen. 

Mini-docu om kennis te maken

Maak kennis met Janneke en haar motivatie voor Pet at Home in deze mini-docu.

Janneke merkt dat huisdiereigenaren nu al een beeld van haar hebben, voordat ze contact opnemen. Het straalt vertrouwen uit in haar als arts.  Ze hoort terug dat huisdiereigenaren het erg prettig vinden, vooral gezien de emotionele beslissing die ze moeten nemen.  

Korte social teaser

Om via de social kanalen de content ook te dleen, maakte ik ook een korte versie. Zodat de video automatisch afspeelt in de timeline van haar volgers, en prikkelt om de volledige docu te kijken. Inclusief  ondertiteling. Een musthave voor online social video’s. 

Neos Eindhoven – Videomarketing en social media strategie

Neos Eindhoven – Videomarketing en social media strategie

Voor dak- en thuislozen en mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of mensenhalden biedt Neos een plek om op adem te komen. Een veilig thuis of begeleiding aan huis om aan een fijne toekomst te bouwen.

Wat gaan en kunnen we delen vanuit onze organisatie?
Makarora maakt video’s over het werk, de collega’s, de locaties en activiteiten bij Neos. Aansluitend op de social media strategie die ik samen met het projectteam ‘Social Tigers’ heb geformuleerd. Samen hebben we aan de hand van de doelen en (emotionele) kernwaarden van Neos bepaald wat de kaders zijn voor de online strategie. Zodat alle collega’s die content creëren vanuit hun dagelijkse praktijk, weten wat te (kunnen) posten. Doel nr 1: De drempel verlagen om contact op te nemen.  En daarnaast laten zien hoe mooi en waardevol het werk is dat ze samen doen.

Een aantal collega’s hebben de training ‘Videomarketing met je smartphone’ gevolgd. Met deze inspiratie en tips, creëren ze met meer gemak mooie en goede content.

Snelle blik achter de deur
Neos heeft biedt begeleiding vanuit verschillende locaties in Einhoven. Van elke locatie heeft Makarora een korte video gemaakt. Een snelle weergave van wat elke locatie te bieden heeft. Een voorbeeld van twee Quik-video’s zie je onderaan deze pagina.

Ontdek je creativiteit en breid je netwerk uit
Neos biedt ook een creatieve ontmoetingsplek: HK1. Om buurtgenoten en mensen die bij Neos wonen te prikkelen ook eens te komen kijken wat HK1 hen te bieden heeft, maakt

Mini-docu over ervaringsdeskundige Wilma
Ze is wooncoach bij Neos, en doet dit met een rugzak vol ervaringen. Een rugzak die haar nu de kracht geeft anderen te coachen en helpen naar een menswaardig bestaan. Ze schreef er een boek over, om hulpverleners en slachtoffers te laten zien dat een betere toekomst realiseren mogelijk is. Vanuit welk je dal je ook komt. Ik mocht een mini-docu over Wilma maken.  Om de documentaire aan te kondigen maakte ik ook een teaser voor de socials.

SMO en Bergopwaarts – Omgevingscommunicatie

SMO en Bergopwaarts – Omgevingscommunicatie

In een woonwijk een nieuw gebouw plaatsen voor de opvang van dak- en thuislozen en mensen in een crisissituatie. Dat kan tot vragen of weerstand leiden. Met het doel de omgeving te informeren over de nieuw te bouwen locatie voor Huize d’n Herd in Helmond ging Makarora van start.

Gommers & Louise strategie

Makarora introduceerde voor dit traject de Gommers & Lousie strategie:

Kijkend naar de communicatiestrategie van Diederik Gommers toen hij in gesprek ging met Femke Louise bij JINEK over de keuzes in het coronabeleid ->  Gommers is de expert en draagt bij aan het beleid rondom de corona maatregelen. Femke Louise was boegbeeld van de tegenstanders van het gekozen beleid. Er werd naar elkaars verhaal geluisterd, de zorgen die er leefden van beide kanten en de feiten werden besproken. Kracht van deze aanpak is het in gesprek blijven en uitleg geven over de (nuchtere) feiten. En vanuit dat standpunt samen kijken naar de mogelijkheden. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Deze aanpak is verweven door alle fases. Van ontwerp van het gebouw en zijn omgeving, de tijdelijke huisvestig, de sloop en de bouw.  Waarin we als prioriteit hebben: in gesprek komen en blijven met de buurtbewoners van de nieuwbouwlocatie en de tijdelijke huisvesting.

Om de tafel en kennis maken met elkaar

Naast bewonersbijeenkomsten, artikelen in de krant en wijkkrant, (ouderwetse) brieven en nieuws updates op een projectsite zet Makarora ook videomarketing in. Dit om de verhalen van de bewoners van Huize d’n Herd te delen en soms net meer uitleg en gevoel mee te geven bij bepaalde keuzes in het traject,

Waterschap Aa en Maas – Videomarketing

Waterschap Aa en Maas – Videomarketing

Water, water en nog eens water. Om te zorgen voor veilig, schoon en voldoende water in het oosten van Brabant is het Waterschap Aa en Maas dagelijks bezig met het waterbeheer.

 

Campagne video Waterbazen produceren

Om meer mensen bewust te maken van het nut en noodzaak van schoon en voldoende water, is landelijk de campagne ‘Wat een Waterbaas’ gelanceerd. Ieder waterschap geeft regionaal een eigen invulling aan de campagne, in lijn met de campagne richtlijnen. Makarora heeft meerdere campagne video’s voor regio Aa en Maas geproduceerd. Video’s die passen op de verschillende formats van Instagram en Facebook. Voor stories en posts.

Verslag van beediging nieuwe Dijkgraaf

Makarora mocht de beëdiging van de nieuwe dijkgraaf Mario Graat weergeven. Via een reportage om met de medewerkers te delen, en hen te laten ervaren – op afstand-  hoe de beediging is verlopen en kennis te maken met hun nieuwe dijkgraaf. Van de uitgebreide reportage heeft Makarora ook een korte online video gemaakt, die het Waterschap via hun socials deelde.