Neos Eindhoven I Videomarketing en social media strategie

Neos Eindhoven I Videomarketing en social media strategie

Voor dak- en thuislozen en mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of mensenhalden biedt Neos een plek om op adem te komen. Een veilig thuis of begeleiding aan huis om aan een fijne toekomst te bouwen.

Wat gaan en kunnen we delen vanuit onze organisatie?
Makarora maakt video’s over het werk, de collega’s, de locaties en activiteiten bij Neos. Aansluitend op de social media strategie die ik samen met het projectteam ‘Social Tigers’ heb geformuleerd. Samen hebben we aan de hand van de doelen en (emotionele) kernwaarden van Neos bepaald wat de kaders zijn voor de online strategie. Zodat alle collega’s die content creëren vanuit hun dagelijkse praktijk, weten wat te (kunnen) posten. Doel nr 1: De drempel verlagen om contact op te nemen.  En daarnaast laten zien hoe mooi en waardevol het werk is dat ze samen doen.

Een aantal collega’s hebben de training ‘Videomarketing met je smartphone’ gevolgd. Met deze inspiratie en tips, creëren ze met meer gemak mooie en goede content.

Snelle blik achter de deur
Neos heeft biedt begeleiding vanuit verschillende locaties in Einhoven. Van elke locatie heeft Makarora een korte video gemaakt. Een snelle weergave van wat elke locatie te bieden heeft. Een voorbeeld van twee Quik-video’s zie je onderaan deze pagina.

Ontdek je creativiteit en breid je netwerk uit
Neos biedt ook een creatieve ontmoetingsplek: HK1. Om buurtgenoten en mensen die bij Neos wonen te prikkelen ook eens te komen kijken wat HK1 hen te bieden heeft, maakt

Mini-docu over ervaringsdeskundige Wilma
Ze is wooncoach bij Neos, en doet dit met een rugzak vol ervaringen. Een rugzak die haar nu de kracht geeft anderen te coachen en helpen naar een menswaardig bestaan. Ze schreef er een boek over, om hulpverleners en slachtoffers te laten zien dat een betere toekomst realiseren mogelijk is. Vanuit welk je dal je ook komt. Ik mocht een mini-docu over Wilma maken.  Om de documentaire aan te kondigen maakte ik ook een teaser voor de socials.

SMO en Bergopwaarts I Omgevingscommunicatie

SMO en Bergopwaarts I Omgevingscommunicatie

In een woonwijk een nieuw gebouw plaatsen voor de opvang van dak- en thuislozen en mensen in een crisissituatie. Dat kan tot vragen of weerstand leiden. Met het doel de omgeving te informeren over de nieuw te bouwen locatie voor Huize d’n Herd in Helmond ging Makarora van start.

Gommers & Louise strategie

Makarora introduceerde voor dit traject de Gommers & Lousie strategie:

Kijkend naar de communicatiestrategie van Diederik Gommers toen hij in gesprek ging met Femke Louise bij JINEK over de keuzes in het coronabeleid ->  Gommers is de expert en draagt bij aan het beleid rondom de corona maatregelen. Femke Louise was boegbeeld van de tegenstanders van het gekozen beleid. Er werd naar elkaars verhaal geluisterd, de zorgen die er leefden van beide kanten en de feiten werden besproken. Kracht van deze aanpak is het in gesprek blijven en uitleg geven over de (nuchtere) feiten. En vanuit dat standpunt samen kijken naar de mogelijkheden. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Deze aanpak is verweven door alle fases. Van ontwerp van het gebouw en zijn omgeving, de tijdelijke huisvestig, de sloop en de bouw.  Waarin we als prioriteit hebben: in gesprek komen en blijven met de buurtbewoners van de nieuwbouwlocatie en de tijdelijke huisvesting.

Om de tafel en kennis maken met elkaar

Naast bewonersbijeenkomsten, artikelen in de krant en wijkkrant, (ouderwetse) brieven en nieuws updates op een projectsite zet Makarora ook videomarketing in. Dit om de verhalen van de bewoners van Huize d’n Herd te delen en soms net meer uitleg en gevoel mee te geven bij bepaalde keuzes in het traject,

Waterschap Aa en Maas I Videomarketing

Waterschap Aa en Maas I Videomarketing

Water, water en nog eens water. Om te zorgen voor veilig, schoon en voldoende water in het oosten van Brabant is het Waterschap Aa en Maas dagelijks bezig met het waterbeheer.

 

Campagne video Waterbazen produceren

Om meer mensen bewust te maken van het nut en noodzaak van schoon en voldoende water, is landelijk de campagne ‘Wat een Waterbaas’ gelanceerd. Ieder waterschap geeft regionaal een eigen invulling aan de campagne, in lijn met de campagne richtlijnen. Makarora heeft meerdere campagne video’s voor regio Aa en Maas geproduceerd. Video’s die passen op de verschillende formats van Instagram en Facebook. Voor stories en posts.

Verslag van beediging nieuwe Dijkgraaf

Makarora mocht de beëdiging van de nieuwe dijkgraaf Mario Graat weergeven. Via een reportage om met de medewerkers te delen, en hen te laten ervaren – op afstand-  hoe de beediging is verlopen en kennis te maken met hun nieuwe dijkgraaf. Van de uitgebreide reportage heeft Makarora ook een korte online video gemaakt, die het Waterschap via hun socials deelde.

ARP Nederland I 360º video & foto rondleiding

ARP Nederland I 360º video & foto rondleiding

ARP levert IT-oplossingen voor B2B en de publieke sector. Ze bieden meer dan 30.000 IT-producten qua hardware, software en IT-supplies. Al meer dan 30 jaar. 

ARP Nederland opende eind 2020 een splinternieuwe werkplek om samen met teamleden en partners innovatieve services te bedenken en uit te werken. De inrichting van het (ontzettend mooie) kantoor in het Eiffelgebouw in Maastricht is volledig ingericht op samen te creëeren. Een brainstorm ruimte, chill plek, een bar om te proosten op successe en een podium om je idee te pitchen voor je publiek. Het is er allemaal.

Collega’s een rondleiding geven door deze gave ruimte, kon niet vanwege de RIVM maatregelen. Een 360º video was de oplossing om op afstand de verschillende ruimten te beleven en te begrijpen hoe hier samen te werken. Hoe ging de rondleiding op afstand in zijn werk? 

 • Collega’s ontvingen thuis een borrelbox met (met eigen logo bedrukte) VR bril voor je smartphone 
 • Via Teams werd een QR code gedeeld om samen, op afstand, het gebouw binnen te gaan met de VR bril
 • In de 360º video namen teamleden collega’s mee door het gebouw
 • Inclusief bloopers aan het einde van de video….

Bekijk onderstaande video, en zie wat 360º video mogelijk maakt. Naast de video, is er ook een 360º foto-tour gemaakt voor collega’s en voor partners. 

^ Bekijk de 360° foto-tour naar het nieuwe kantoor van ARP. Gemaakt om partners wegwijs te maken naar het nieuwe kantoorpand.

Neos en ‘Thuis – Videomarketing & 360º video

Neos en ‘Thuis – Videomarketing & 360º video

Op afstand er toch bij zijn tijdens opening nieuwbouw

Een nieuwe manier van begeleiden en samenwerken met dak- en thuislozen, in een nieuw wooncomplex. Neos, regionale maatschappelijke opvang, en woningcorporatie ‘Thuis realiseerde dit in Eindhoven, door een intensieve samenwerking. Vraag aan Makarora? “Hoe laten we zien dat we de opvang en begeleiding van onze bewoners anders realiseren vanaf nu? En hoe organiseren we de opening van het nieuwe wooncomplex, rekening houdend met de RIVM maatregelen? Een hybride event met een select aantal genodigden op de nieuwe locatie, uitzending van de opening via een livestream en een virtuele rondleiding met 360 video bleek een prima oplossing. Bekijk de aftermovie van het event, die ingezet is als pr en dankwoord naar betrokkenen. En kijk hoe je op afstand je publiek prima kan laten zien wat je hebt gerealiseerd, waarom en hoe het werkt in de praktijk via een virtuele rondleiding.

Aftermovie van hybride event: Wat is er gerealiseerd, hoe gelanceerd en wat zijn de eerste reacties

 

Bekijk de 360 graden rondleiding – digitale 3d oplossing om kijker mee te nemen, op een veilige afstand