De Maashorst – Communicatie advies & Videomarketing

De Maashorst – Communicatie advies & Videomarketing

 • Nieuwe community websitebouwers 100% 100%
 • Betrokkenen opgeleid tot Maashorst Reporters* 100% 100%
 • TV programma met DTV gemaakt over ontwikkeling van het gebied 100% 100%
 • Event om realisatie van Landschap van Allure projecten te vieren met stakeholders 100% 100%
 • Belevingskaart voor kinderen over wat er te ontdekken is in het gebied 100% 100%
 • Animatie over hoe je te gedragen in het bijzijn van wilde grazers in gebied 100% 100%
 • Promo en aftermovie van het jaarlijkse Oerfestival 100% 100%
 • Op verzoek van community een kaart gerealiseerd met een overzicht van het begrazsingsgebeid, incl fiets- en wandelroutes 100% 100%
 • Afvalcampagne om bezoekers bewust te maken afval mee te nemen of helpen het op te ruimen 100% 100%

Samen met ondernemers, verenigingen, gemeenten en bewoners laten zien wat er ontwikkeld is in Natuurgebied De Maashorst. Dat is het doel dat bij Makarora is neergelegd. En dat maakt veel los…. Omdat het zo’n mooi en dankbaar ‘product’ is om voor aan de slag te gaan.

*Maashorst Reporters: Een van de concepten die Makarora heeft geïnitieerd en uitgewerkt zijn de ‘Maashorst Reporters’: enthousiaste lokale ondernemers, bewoners en vrijwilligers heeft Makarora opgeleid tot reporters. Zij hebben geleerd hoe je op een professionele manier een video kan maken met je smartphone. Met als doel hen tools te geven om zelf een verslag te maken van alles wat er speelt in het gebied. Met als prioriteit het in beeld brengen van de de 27 projecten in het kader van Landschap van Allure. Een subsidieproject van in totaal ruim 53 miljoen waarmee veel verschillende projecten zijn opgestart.

Makarora heeft videomarketing op allerlei manieren ingezet voor De Maashorst, zoals: 

 • Aankondiging van het jaarlijkse Oerfestival
 • Uitleg over het lezen van de nieuwe begrazingskaart
 • Animatie over de gedragsregels als je het begrazingsgebied binnengaat
 • Video om community te enthousiasmeren afval mee te nemen dat je het natuurgebied inneemt of vindt.

En vele vele andere video’s / reportages om te laten zien hoe stoer, ruig, wild en echt het gebied is. 

CZ WeHelpen – Communicatie advies

CZ WeHelpen – Communicatie advies

 • Interne communicatie stakeholders 100% 100%
 • Regie externe communicatie 100% 100%
 • FlahMob als kickoff 100% 100%
 • Mix online en offline communicatie bouwen 100% 100%

WeHelpen is een online platform voor iedereen die wil helpen, hulpt zoekt voor zichzelf of voor een ander in de buurt. WeHelpen is een beweging die inspeelt op de ontwikkeling die we in Nederland doormaken, van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. En er als burger toe doen.

Samen met 25 leden in Zuid-Limburg, bestaande uit zorg gerelateerde organisaties en het bedrijfsleven, werkte ik aan het breder bekend maken van WeHelpen in het zuiden. In nauwe samenwerking met Opera Consultancy.

Makarora zette de strategie uit, werkte mee in de uitvoering, stemde acties af met de leden. Een bijzonder project om aan te werken, met bevlogen mensen en een mooi sociaal doel. 

Een verslag van 2 jaar samenwerking om WeHelpen in Zuid-Limburg een vertrouwd gezicht te geven

Hoe maak je dan vervolgens een verslag van 2 jaar samenwerking met een team van diverse zorginstanties, gemeenten en bedrijven? Met als doel mensen trots te laten terugkijken op behaalde resultaten. En te motiveren, inspireren en enthousiasmeren. Makarora heeft als middel hiervoor een e-magazine gemaakt. Betrokken, ervaringsdeskundigen en beinvloeders doen kort hun verslag via een blog of volg. Content wordt afgewisseld met kort video-materiaal die gedurende het project zijn gemaakt.

Festival ‘Er Hangt iets in de Lucht’ – Communicatie Campagne

Festival ‘Er Hangt iets in de Lucht’ – Communicatie Campagne

Poëzie, korte verhalen en andere literaire kunstvormen gecombineerd met een bijzondere en gedurfde expositie. Een nieuw interdisciplinaire festival Er hangt iets in de lucht in het Kruithuis in Den Bosch. Het festival was een smeltkroes van beeldende kunst en podiumkunst waaraan 120 kunstenaars en 40 podiumkunstenaars meewerkten.

Ik stapte met veel plezier zes weken voorafgaand aan het festival op deze rijdende trein. Doel: bekendheid geven aan het festival en de kaartverkoop hiermee een boost te geven. Inzet was het activeren van het interne en externe netwerk, en slim gebruik te maken van online en offline communicatiemiddelen. Een belangrijk onderdeel was PR en samenwerken met passende en low-budget communicatiemiddelen via bestaande platforms. Daarnaast was Makarora verantwoordelijk voor de online campagne via Facebook, Twitter en Instagram om hier het publiek te enthousiasmeren en betrekken.

De prettige en soepele samenwerking met het projectteam Ligne ’15, de vrijwilligers en sponsoren is de basis geweest voor de succesvolle uitrol van het communicatieplan. Waarbij aanpakken, durven, doen en bijsturen het motto was tijdens het project.