CZ WeHelpen – Communicatie advies

  • Interne communicatie stakeholders 100% 100%
  • Regie externe communicatie 100% 100%
  • FlahMob als kickoff 100% 100%
  • Mix online en offline communicatie bouwen 100% 100%

WeHelpen is een online platform voor iedereen die wil helpen, hulpt zoekt voor zichzelf of voor een ander in de buurt. WeHelpen is een beweging die inspeelt op de ontwikkeling die we in Nederland doormaken, van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. En er als burger toe doen.

Samen met 25 leden in Zuid-Limburg, bestaande uit zorg gerelateerde organisaties en het bedrijfsleven, werkte ik aan het breder bekend maken van WeHelpen in het zuiden. In nauwe samenwerking met Opera Consultancy.

Makarora zette de strategie uit, werkte mee in de uitvoering, stemde acties af met de leden. Een bijzonder project om aan te werken, met bevlogen mensen en een mooi sociaal doel. 

Een verslag van 2 jaar samenwerking om WeHelpen in Zuid-Limburg een vertrouwd gezicht te geven

Hoe maak je dan vervolgens een verslag van 2 jaar samenwerking met een team van diverse zorginstanties, gemeenten en bedrijven? Met als doel mensen trots te laten terugkijken op behaalde resultaten. En te motiveren, inspireren en enthousiasmeren. Makarora heeft als middel hiervoor een e-magazine gemaakt. Betrokken, ervaringsdeskundigen en beinvloeders doen kort hun verslag via een blog of volg. Content wordt afgewisseld met kort video-materiaal die gedurende het project zijn gemaakt.