SMO en Bergopwaarts I Omgevingscommunicatie

In een woonwijk een nieuw gebouw plaatsen voor de opvang van dak- en thuislozen en mensen in een crisissituatie. Dat kan tot vragen of weerstand leiden. Met het doel de omgeving te informeren over de nieuw te bouwen locatie voor Huize d’n Herd in Helmond ging Makarora van start.

Gommers & Louise strategie

Makarora introduceerde voor dit traject de Gommers & Lousie strategie:

Kijkend naar de communicatiestrategie van Diederik Gommers toen hij in gesprek ging met Femke Louise bij JINEK over de keuzes in het coronabeleid ->  Gommers is de expert en draagt bij aan het beleid rondom de corona maatregelen. Femke Louise was boegbeeld van de tegenstanders van het gekozen beleid. Er werd naar elkaars verhaal geluisterd, de zorgen die er leefden van beide kanten en de feiten werden besproken. Kracht van deze aanpak is het in gesprek blijven en uitleg geven over de (nuchtere) feiten. En vanuit dat standpunt samen kijken naar de mogelijkheden. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Deze aanpak is verweven door alle fases. Van ontwerp van het gebouw en zijn omgeving, de tijdelijke huisvestig, de sloop en de bouw.  Waarin we als prioriteit hebben: in gesprek komen en blijven met de buurtbewoners van de nieuwbouwlocatie en de tijdelijke huisvesting.

Om de tafel en kennis maken met elkaar

Naast bewonersbijeenkomsten, artikelen in de krant en wijkkrant, (ouderwetse) brieven en nieuws updates op een projectsite zet Makarora ook videomarketing in. Dit om de verhalen van de bewoners van Huize d’n Herd te delen en soms net meer uitleg en gevoel mee te geven bij bepaalde keuzes in het traject,