Dura Vermeer – Concepting & Communicatie advies

Voor verschillende renovatie projecten van Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Zuid heeft Makarora de bewonerscommunicatie aangepakt.

Klantgericht werken staat voor Dura Vermeer voorop, zowel in realisatie als in de bewonerscommunicatie. Vooral aangezien altijd meer dan 70% van de bewoners moet instemmen met de plannen, alvorens er gestart kan worden. Bewoners blijven gedurende de hele bouwperiode doorgaans in de woning wonen. Een intensief traject voor bewoner en bouwer. Makarora adviseert Dura Vermeer omtrent de bewonerscommunicatie en voert het plan uit. De kracht zit in het denken vanuit de bewoner, en de brug slaan tussen de techniek van de bouwer en de beleving van de bewoner. Niet enkel informeren, maar juist ook luisteren en overleggen. En de bewoners na oplevering bewust maken en helpen energiebesparing te realiseren in de vernieuwde woning.

Makarora realiseert een optimale bereikbaarheid van de bouwer en interactie met bewoners, via online en offline communciatietools. En door de tijd te nemen om de bewoners te leren kennen.

Ontwerp huisstijl – Ruwwerk
Fotografie – Serage Fotografie