SMO en Bergopwaarts  I  Omgevingscommunicatie

SMO en Bergopwaarts I Omgevingscommunicatie

In een woonwijk een nieuw gebouw plaatsen voor de opvang van dak- en thuislozen en mensen in een crisissituatie. Dat kan tot vragen of weerstand leiden. Met het doel de omgeving te informeren over de nieuw te bouwen locatie voor Huize d’n Herd in Helmond ging Makarora van start.

Gommers & Louise strategie

Makarora introduceerde voor dit traject de Gommers & Lousie strategie:

Kijkend naar de communicatiestrategie van Diederik Gommers toen hij in gesprek ging met Femke Louise bij JINEK over de keuzes in het coronabeleid ->  Gommers is de expert en draagt bij aan het beleid rondom de corona maatregelen. Femke Louise was boegbeeld van de tegenstanders van het gekozen beleid. Er werd naar elkaars verhaal geluisterd, de zorgen die er leefden van beide kanten en de feiten werden besproken. Kracht van deze aanpak is het in gesprek blijven en uitleg geven over de (nuchtere) feiten. En vanuit dat standpunt samen kijken naar de mogelijkheden. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Deze aanpak is verweven door alle fases. Van ontwerp van het gebouw en zijn omgeving, de tijdelijke huisvestig, de sloop en de bouw.  Waarin we als prioriteit hebben: in gesprek komen en blijven met de buurtbewoners van de nieuwbouwlocatie en de tijdelijke huisvesting.

Om de tafel en kennis maken met elkaar

Naast bewonersbijeenkomsten, artikelen in de krant en wijkkrant, (ouderwetse) brieven en nieuws updates op een projectsite zet Makarora ook videomarketing in. Dit om de verhalen van de bewoners van Huize d’n Herd te delen en soms net meer uitleg en gevoel mee te geven bij bepaalde keuzes in het traject,

Dura Vermeer  – Concepting & Communicatie advies

Dura Vermeer – Concepting & Communicatie advies

Voor verschillende renovatie projecten van Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Zuid heeft Makarora de bewonerscommunicatie aangepakt.

Klantgericht werken staat voor Dura Vermeer voorop, zowel in realisatie als in de bewonerscommunicatie. Vooral aangezien altijd meer dan 70% van de bewoners moet instemmen met de plannen, alvorens er gestart kan worden. Bewoners blijven gedurende de hele bouwperiode doorgaans in de woning wonen. Een intensief traject voor bewoner en bouwer. Makarora adviseert Dura Vermeer omtrent de bewonerscommunicatie en voert het plan uit. De kracht zit in het denken vanuit de bewoner, en de brug slaan tussen de techniek van de bouwer en de beleving van de bewoner. Niet enkel informeren, maar juist ook luisteren en overleggen. En de bewoners na oplevering bewust maken en helpen energiebesparing te realiseren in de vernieuwde woning.

Makarora realiseert een optimale bereikbaarheid van de bouwer en interactie met bewoners, via online en offline communciatietools. En door de tijd te nemen om de bewoners te leren kennen.

Ontwerp huisstijl – Ruwwerk
Fotografie – Serage Fotografie